Spesiellinor Shop
Kakeskilt (printe selv)

Kakeskilt (printe selv)


Etter bestilling sendes følgende til meg på mail:
  • Liste over type kaker (eller annet) 
  • Eventuelt figurønsker
  • Med eller uten prikker
salg@spesiellinor.no

Foto credit:  @itskjakobsen
250 NOK