Produktet sendes / gjøres tilgjengelig for nedlastning en uke etter betaling og all informasjon nødvendig for produksjon er mottatt (bilder, navn, dato, gjesteliste etc), hvis ingenting annet er avtalt. 

Hvis ordren kanselleres før det er satt i produksjon kan 50% av kjøpesummen refunderes. Dette gjelder kun ved trykking. 

Ta kontakt hvis noe er uklart.

salg@spesiellinor.no